Doxycyklin

Doxycyklin

Den bredspektrum antibiotikadroxyklinen

Doxycyklin är ett bredspektrum antibiotikum som kan användas mot en mängd olika bakterier. Så det fungerar särskilt mot bakteriella infektionssjukdomar som lung- eller urinvägsinfektioner, men också till exempel mot malaria. Följande är de viktigaste fakta om det läkemedel som beskrivs.

Effekten av läkemedlet

Doxycyklin är en aktiv ingrediens som förhindrar tillväxt av bakterier. Bakterier behöver proteinbyggstenar att växa och dessa proteiner blockeras av doxycyklin. Tillväxthämning möjliggör att bakterierna slutar spridas och orsakar ytterligare skador på kroppen. Detta kan minska inflammationen. Kroppens egna celler attackeras inte av tetracyklin, utan riktar sig bara mot protozorna.

Användningar av doxycyklin

Doxycyklin används för att behandla infektionssjukdomar. Dessa inkluderar till exempel infektioner i luftvägarna, såsom bihåleinflammation, mellanörsinfektioner eller lunginflammation. Antibiotikumet kan också användas vid infektioner i urinvägarna eller i könsorganet. Det används också i gastrointestinala sjukdomar och används mot hudsjukdomar som akne. Vidare är läkemedlet membranberoende vilket gör det också lämpligt för att kontrollera intracellulära patogener såsom klamydia eller brucellos.

Doxycyklin är särskilt användbart mot den tropiska sjukdoms malarian. Läkemedlet används både för förebyggande och för behandling och används alltmer i kombination med andra antibiotika, eftersom malariapatogener ofta är resistenta mot vissa aktiva substanser i många delar av världen.

Om lider vill använda drogen huvudsakligen på grund av urinvägsinfektioner, bör det säkerställas att infektionen inte är den sexuellt överförbara sjukdomsgonorréen, eftersom bakterierna hos dessa sjukdomar är immun mot doxycyklin.

Klamydia kan å andra sidan behandlas effektivt med doxycyklin. Förtäring lindrar inte bara symtomen utan förhindrar även eventuella långsiktiga konsekvenser av sjukdomen.

Tar drogen

Doxycyklin är vanligtvis ordinerat oralt. Det framställs i form av tabletter, kapslar och brösttabletter. Det finns också möjlighet till intravenös administrering genom injektion.

Interessante Beiträge:  Klamydiainfektion

Hur mycket och hur ofta läkemedlet ska tas är beroende av infektionens allvar och patientens konstitution. I grunden bör instruktionerna från den behandlande läkaren följas. De flesta antibiotika måste tas över en period av 5 dagar till 3 veckor, eftersom effekten uppträder med en fördröjning. För behandling av klamydia är det ofta tillräckligt för en behandlingsperiod på 7 dagar. Vanligtvis är dosen 50 till 200 milligram per enstaka dos. Intaget ska göras regelbundet vid samma tidpunkt och kan delas upp till tre doser om dagen. Det rekommenderas att dricka mycket vatten att ta, eftersom det ökar toleransen mot magen.

Biverkningar

Framför allt kan doxycyklin ha en negativ effekt på magen. Detta orsakar mer frekventa klagomål som diarré, halsbränna, kräkningar och illamående. Ibland kan det också leda till allergiska reaktioner som svullnad av slemhinnor och hudirritation. Heshet och dysfagi är också enstaka biverkningar. Dessutom kommer det ibland till skämt och feber, liksom missfärgning av tand och blodproppar. Också trötthet, yrsel och hjärtklappning är nya biverkningar. Till exempel är synliga störningar eller nagelavlossning mindre vanliga. Också kan ångest och störd lukt och smak känsla sällan förekomma. Ibland kom det också till anfall och övergående myopi. Om njurskador redan existerar kan det förvärras av användningen av läkemedlet, var därför försiktig här. Detta gäller även vid graviditet eller amning, eftersom det finns en ökad risk för leverskada under denna tid. Små barn under 8 år ska också ta medicinen endast när det är absolut nödvändigt. Om leversjukdom är närvarande hos patienten bör doxycyklin undvikas.

Interaktioner

Doxycyklin ska inte användas i kombination med p-piller, vilket annars skulle orsaka att båda läkemedlen förlorar sin effekt. Om isotretinion tas, ökar sannolikheten för ökat intrakraniellt tryck, så omhändertagande bör vidtas. Det är också farligt att ta doxycyklin med ciklosporin eller metoxyfluran eftersom det kan orsaka allvarlig njurskada. Problem i mag-tarmkanalen kan intensifieras, läkemedlet tas i kombination med teofyllin.

Interessante Beiträge:  Klamydiainfektion

Dessutom bör mejeriprodukter undvikas under behandling med doxycyklin, liksom laxermedel och kalciumhaltiga juicer, eftersom dessa dessutom saktar effekten av läkemedlet ytterligare.